Polityka prywatności

 

OCHRONA TWOICH DANYCH JEST DLA NAS WAŻNA!

 

Dla naszej firmy ważna jest nie tylko pielęgnacja i ochrona skóry. Przywiązujemy również dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego też szanujemy Państwa prywatność i pragniemy, aby mogli nam Państwo zaufać tak samo w kwestii ochrony danych, jak i pielęgnacji skóry. Każdorazowo w jasny i zrozumiały sposób informujemy Państwa o tym, do czego potrzebne są nam dane osobowe oraz czy i jak długo przechowujemy je w naszych systemach.

1. Informacje ogólne

1.1.      Przetwarzanie danych osobowych

1.2.      Administrator

1.3.      Prawa osób, których dane dotyczą

1.4.      Odbiorcy (informacje ogólne)

2.     Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podczas odwiedzania naszej Witryny

2.1       Hosting

2.2       Funkcje logowania

2.2.1        Scentralizowany profil logowania

2.2.2        Logowanie za pomocą sieci społecznościowych

2.3       Oceny i recenzje

2.4       Pliki cookie/Narzędzia

2.4.1        Consentmanager CMP – centralna platforma do zarządzania plikami cookie

2.4.2        BEIERSDORF SIMPLICITY

2.4.3        Google Analytics

2.4.4        Testy A/B

2.4.5        Google Ads (dawniej Google Adwords)

2.4.6        Funkcje reklamowe w ramach usługi Google Analytics

2.4.7        Menedżer kampanii Google

2.4.8        Adform

2.4.9        (Witryna internetowa) Facebook Custom Audiences / Conversion („Facebook Pixel”)

2.4.10      Gdzie kupić (Swaven/MikMak)

2.4.11      Piksel Pinterest

2.4.12      Działania poprzez narzędzie Floodlight / DV360

2.4.13      Wtyczki społecznościowe

2.4.14      Filmy na YouTube

2.4.15      Menedżer tagów Google

2.4.16      Loyjoy chat

2.4.17      Hotjar

2.4.18      Friendly Captcha

2.4.19.      Tag LinkedIn Insight

2.4.20.      Piksel TikTok

2.4.21.      Sieć Reklam Wydajnościowych Awin

3.     Inne oferowane usługi (internetowe i nie internetowe)

3.1       Kontakt/Komunikacja/Współpraca

3.2       Biuletyn informacyjny

3.3       Kampanie (np. loterie, testy produktów)

3.4       Program Lojalnościowy MOJA NIVEA

3.5       Przesyłki pocztowe

3.6       Ankiety

4.     Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

1. INFORMACJE OGÓLNE

Celem niniejszego dokumentu polityki prywatności jest przekazanie Państwu informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszej witryny internetowej i związanych z nią usług. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych lub usług, które zawierają do niej odniesienie.

1.1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe (w skrócie: „dane”) w rozumieniu art. 4 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail itp.

1.2. ADMINISTRATOR

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 (7) RODO jest: NIVEA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań. (patrz zakładka kontakt).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: numer telefonu: +48 61 87 46 100 lub pod adresem pocztowym administratora ido[at]beiersdorf.com ze wskazaniem do „inspektora ochrony danych”.

Za poszczególne działania związane z przetwarzaniem danych mogą odpowiadać inni administratorzy. W poniższym opisie tych działań wskazano, gdzie taka sytuacja ma miejsce. 

1.3. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jako osoba, której dotyczą przetwarzane dane, w świetle obowiązujących przepisów posiadają Państwo następujące prawa w odniesieniu do swych danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych;
 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • Prawo do przenoszenia danych; oraz
 • Prawo do sprzeciwu.

Ponadto, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Rozpatrując Państwa wnioski związane z powyższymi prawami, możemy zwrócić się do Państwa o dowód tożsamości. Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych znaleźć można w punkcie 3.1.

1.4. ODBIORCY (INFORMACJE OGÓLNE)

Oprócz odbiorców wymienionych w ustępie dotyczącym odbiorców w rozdziałach poniżej, zgromadzone dane przekazujemy do odpowiednich działów wewnętrznych w celu ich przetwarzania oraz do innych podmiotów powiązanych w ramach Grupy Beiersdorf lub do zewnętrznych usługodawców czy też podmiotów przetwarzających dane na zlecenie zgodnie z określonym celem przetwarzania. Dane te są również przekazywane do następujących odbiorców:

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy platform/usług hostingu z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług analitycznych z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

- Organy państwowe: W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego, zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia dotyczących Państwa informacji, jeśli jesteśmy zobowiązani do przekazania ich właściwym władzom lub organom ścigania w świetle: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).

Dalsze informacje znaleźć można w ustępach dotyczących odbiorców w poszczególnych rozdziałach.

2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ODWIEDZANIA NASZEJ WITRYNY

Dane osobowe gromadzimy już na etapie odwiedzania i korzystania z naszej witryny internetowej. W niniejszym rozdziale znaleźć można więcej informacji o procesach i narzędziach specyficznych dla witryny, zwłaszcza pochodzących od partnerów zewnętrznych. Więcej informacji na temat procesów, które mogą zachodzić także poza systemami pracującymi w sieci, zawarto w rozdziale 3.

2.1 HOSTING

Cel / Informacje:
Podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. jeśli nie rejestrują się ani nie przekazują nam Państwo informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera, a które są ze względów technicznych niezbędne do wyświetlania Państwu naszej witryny oraz do zagwarantowania stabilności i bezpieczeństwa działania witryny.

Używane pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy platform/usług hostingu z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

- Dostęp do danych osobowych będą posiadali dostawcy usług wsparcia informatycznego z państwa trzeciego (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usuwanie:
Pliki dziennika są usuwane po 7 dniach.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

2.2 FUNKCJE LOGOWANIA

Witryna ta może udostępniać opisane poniżej różne funkcje logowania.

2.2.1 SCENTRALIZOWANY PROFIL LOGOWANIA

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna internetowa może udostępniać Państwu scentralizowany profil logowania, jeśli funkcja ta jest aktywna na witrynie. Wymaga ona osobnej zgody podczas procesu rejestracji. Podczas rejestracji, Beiersdorf AG zapewnia Państwu możliwość utworzenia konta z hasłem (profil logowania). Rzeczony profil logowania zostanie utworzony w scentralizowanej bazie danych profili logowania marki i będzie weryfikował, czy są Państwo prawowitym właścicielem konta i/lub adresu e-mail. Baza danych logowania jest zasadniczo połączona wyłącznie z usługą, do której się Państwo rejestrują i obsługuje wyłącznie część weryfikacyjną profilu logowania. W związku z tym, profil logowania zostanie przekazany do odpowiedniej lokalnej spółki Beiersdorf, od której pragną Państwo pozyskać usługę.

Jeśli zażądają Państwo dodatkowo dalszych usług innej firmy Beiersdorf (np. rejestracja profilu logowania na stronie innego kraju), Państwa profil logowania wraz z hasłem może zostać opcjonalnie ponownie wykorzystany do żądanej usługi w ramach danej marki.

Stosowane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Administrator:
Za profil scentralizowany odpowiada Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Niemcy

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Dataprotection[at]Beiersdorf.com lub na adres pocztowy administratora danych do wiadomości „inspektora ochrony danych”

Odbiorcy:
Dostawca platformy / usług hostingu. Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / Wycofanie zgody:
Państwa profil logowania zostanie automatycznie usunięty po usunięciu Państwa lokalnego konta dla danej marki na witrynie internetowej, na której się Państwo zarejestrowali, chyba że będzie to sprzeczne z prawnymi zobowiązaniami dotyczącymi przechowywania danych lub przedawnieniem. W przypadku, gdy są Państwo zarejestrowani za pomocą danego profilu logowania na więcej niż jednym koncie lokalnym dla danej marki, Państwa profil logowania zostanie usunięty po usunięciu wszystkich kont lokalnych dla danej marki. Automatyczne usuwanie kont lokalnych dla danej marki następuje zazwyczaj po 24 miesiącach nieaktywności.

Jeśli utworzyli Państwo dany profil logowania bez rejestracji konta lokalnego dla danej marki, zostanie on automatycznie usunięty w ciągu jednego dnia.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda; scentralizowany profil logowania)

2.2.2 Logowanie za pomocą sieci społecznościowych

Cel/Informacja:
Aby zarejestrować się i zalogować do swojego konta, mają Państwo również możliwość zalogowania się za pomocą swojego istniejącego profilu na jednym z następujących portali społecznościowych: Facebook, X, Apple lub Google, po czym należy zarejestrować się lub zalogować. 

W tym celu na stronie rejestracji lub logowania znajdą Państwo odpowiednie symbole sieci społecznościowych obsługiwanych przez naszą stronę internetową. Przed nawiązaniem połączenia z sieciami społecznościowymi muszą Państwo wyraźnie zgodzić się na opisany poniżej proces przetwarzania i przesyłania danych:

Po kliknięciu odpowiedniego symbolu otwiera się nowe, wyskakujące okno, w którym należy zalogować się przy użyciu danych logowania do sieci społecznościowej. Po pomyślnym zalogowaniu się, dostawca serwisu społecznościowego poinformuje Państwa, jakie dane zostaną nam przesłane w celu uwierzytelnienia w ramach procesu rejestracji lub logowania. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na takie przekazanie danych, pola wymagane przez naszą firmę w celu rejestracji zostaną wypełnione przesłanymi danymi. Informacją, której potrzebujemy w celu rejestracji lub logowania, jest Państwa adres e-mail. 

Dopiero po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody na wykorzystanie przekazanych i wymaganych danych, Państwa dane będą przechowywane i wykorzystywane przez naszą firmę w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Nie ma żadnego powiązania poza procesem uwierzytelniania między Państwa kontem utworzonym w naszej firmie a Państwa kontem w odpowiedniej sieci społecznościowej. 

W celu przeprowadzenia procesu uwierzytelnienia dla rejestracji i logowania Państwa adres IP jest przekazywany do odpowiedniego dostawcy sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na cel i zakres gromadzenia danych oraz na dalsze przetwarzanie danych przez odpowiednich dostawców sieci społecznościowych. 

Administrator danych:  
Jeśli ta funkcja jest dostępna w ramach funkcji scentralizowanego profilu logowania: za tę funkcję logowania społecznościowego odpowiada firma Beiersdorf AG, Beiersdorfstr. 1-9, 22529 Hamburg, Niemcy.    
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Dataprotection[at]Beiersdorf.com lub adres pocztowy administratora danych, do wiadomości „inspektora ochrony danych”. We wszystkich innych przypadkach administrator danych jest wymieniony w punkcie 1.2 powyżej.

Odbiorcy/Źródła:
Główni usługodawcy:
-Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia
-X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
-Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
-Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Możliwe są transfery danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe stosowane są klauzule umowne zgodnie z art. 46 przepisów RODO. W przypadku państw trzecich/firm objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia gwarancji), można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2
Informacje dotyczące dalszych odbiorców można znaleźć w punkcie 1.4.

Usunięcie:
Za usunięcie danych odpowiadają główni usługodawcy.

Podstawa prawna: 
Art. 6 ust. 1 lit. a przepisów RODO (zgoda)

2.3 OCENY I RECENZJE

Cel / Informacje:
Użytkownicy mogą mieć możliwość wystawiania ocen i opinii o produktach, procesach lub innych ocen w ramach możliwości witryny zgodnie z warunkami korzystania z witryny. W związku z tym gromadzimy dane przekazane nam przez Państwa podczas przesyłania treści stanowiących ocenę i opinię.

W przypadku, gdy niniejsza witryna wymaga wyraźnej zgody na podanie danych wrażliwych, będziemy również przetwarzać informacje wrażliwe (np. zdjęcia lub treści stanowiące opisy) dotyczące Państwa stanu zdrowia lub dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, zwłaszcza w przypadku recenzji produktów przeznaczonych do pielęgnacji skóry.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest, aby mogli Państwo wyrażać swoje swobodne opinie o produktach i aby recenzje te mogły pojawiać się w witrynach internetowych osób trzecich w sposób anonimowy (opatrzone pseudonimem).

Podane przez Państwa dane wykorzystujemy w celu opublikowania i zapisania Państwa recenzji i oceny na naszej witrynie zgodnie z naszymi warunkami korzystania z witryny. Państwa recenzja zostanie opublikowana pod Państwa pseudonimem. Możemy sprawdzać recenzje przed ich publikacją, aby upewnić się, że są zgodne z naszymi warunkami. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania komentarzy, jeśli zostaną one uznane przez osoby trzecie za niezgodne z prawem. Więcej informacji znaleźć można w naszych warunkach korzystania z witryny.

Dane dostarczone przez Państwa wykorzystujemy również w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, celem zapewnienia, że Państwa ocena nie jest wydawana w oparciu o oszustwo, programy automatyczne czy robotyczne. Dlatego też możliwe jest, że otrzymają Państwo wiadomość e-mail z prośbą o weryfikację adresu poczty elektronicznej. Użytkownik może otrzymywać wiadomości e-mail w związku ze swoją recenzją (np. potwierdzenie zatwierdzonej/odrzuconej recenzji, komentarz do swojej recenzji). Może zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, korzystając z linku znajdującego się w tych wiadomościach e-mail.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia

Odbiorcy:

- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawcy usług konsumenckich

- Dostawca usług zapobiegania oszustwom (do publikacji na witrynie internetowej strony trzeciej).

- Strony internetowe osób trzecich

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / Sprzeciw:
Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po otrzymaniu odpowiedniego żądania ich usunięcia. Opublikowane recenzje będą zazwyczaj widoczne pod opublikowanym nickiem/pseudonimem, chyba że odrębnie zażądają Państwo ich usunięcia.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda)
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora)

2.4 PLIKI COOKIE/NARZĘDZIA

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie lub inne technologie/narzędzia, takie jak piksele, pamięci lokalne, znaczniki, identyfikatory lub usługi zewnętrzne (zwane dalej „Plikami cookie/narzędziami”), które są używane podczas odwiedzania i korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę w Państwa urządzeniu w celu zapisania pewnych informacji lub plików graficznych, takich jak piksele. Przy kolejnej wizycie na naszej witrynie na tym samym urządzeniu, informacje zapisane w plikach cookie będą następnie udostępnione na Państwa urządzeniu i zostaną przesłane do naszej witryny („Plik cookie strony pierwszej”) lub do innej witryny, do której należy plik cookie („Plik cookie strony trzeciej”)

Dzięki zapisanym i zwróconym informacjom dana witryna może rozpoznać, że już ją Państwo odwiedzili i uzyskali do niej dostęp za pomocą przeglądarki używanej na danym urządzeniu. Używamy tych informacji, aby móc zaprojektować i wyświetlić witrynę w optymalny sposób, zgodnie z Państwa preferencjami. W związku z tym na Państwa urządzeniu identyfikowany jest wyłącznie sam plik cookie. Poza powyższym zakresem dane osobowe będą zapisywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub jeśli będzie to bezwzględnie konieczne dla odpowiedniego korzystania z oferowanych i udostępnianych Państwu usług.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie/narzędzi, których zakres i funkcje wyjaśniono poniżej:

 • Typ A: Pomiar techniczny/analiza odbiorców – celem zapewnienia, że żądana usługa może być świadczona; obejmuje podstawowe funkcje analityczne. (Zgoda nie jest konieczna zgodnie z dyrektywą o 2002/58/WE dotyczącą przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej).
 • Typ B: Funkcjonalne i wydajnościowe – dodatkowe narzędzia służące do pomiaru wydajności/atrakcyjności naszej witryny oraz do zapewnienia dalszych dodatkowych (spersonalizowanych) funkcji.
 • Typ C: Marketingowe – narzędzia do tworzenia profili marketingowych na podstawie zachowań użytkowników.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w opisie narzędzi wdrożonych na naszych witrynach internetowych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli niniejsza witryna korzysta z platformy do zarządzania zgodami, można na niej znaleźć dodatkowe informacje.

Należy pamiętać, że narzędzia wymienione w poniższym punkcie mogą nie być stale w użyciu.

2.4.1 CONSENTMANAGER CMP – CENTRALNA PLATFORMA DO ZARZĄDZANIA PLIKAMI COOKIE

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna internetowa korzysta z narzędzia do zarządzania zgodami „Consentmanager” (www.Consentmanager.net), która gromadzi zgody na przetwarzanie danych i stosowanie plików cookie lub porównywalnych funkcji. Dzięki narzędziu „Consentmanager” posiadają Państwo możliwość wyrażenia zgody na niektóre funkcje naszej witryny internetowej, np. w celu integracji elementów zewnętrznych, integracji treści strumieniowych, analizy statystycznej, pomiarów i spersonalizowanej reklamy. Za pomocą programu „Consentmanager” mogą Państwo udzielić lub odrzucić zgodę na wszystkie lub poszczególne cele lub funkcje. Wprowadzone ustawienia można również zmienić w późniejszym czasie. Celem integracji narzędzia „Consentmanager” jest umożliwienie użytkownikom naszej witryny internetowej decydowania o wyżej wymienionych funkcjach oraz w ramach dalszego korzystania z naszej witryny internetowej, zaoferowanie możliwości zmiany ustawień już dokonanych. Podczas korzystania z narzędzia „Consentmanager” przetwarzane są dane osobowe oraz informacje z Państwa urządzenia końcowego, takie jak adres IP.

Przetwarzając dane, narzędzie „Consentmanager” pomaga nam wypełniać nasze zobowiązania prawne (np. obowiązek dostarczenia dowodów). Nasze interesy związane z przetwarzaniem danych dotyczą przechowywania Państwa ustawień i preferencji w odniesieniu do korzystania z plików cookie i innych funkcji. Narzędzie „Consentmanager” przechowuje Państwa dane tak długo, jak długo aktywne są Państwa ustawienia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z przedmiotowej usługi.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia.

Odbiorcy:
Głównym usługodawcą jest Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Szwecja.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.
Usuwanie:

Dane zostaną usunięte po upływie 13 miesięcy. Dokonany przez Państwa wybór (zgoda / ustawienie) będzie przechowywany przez rok i można go wyświetlić w Ustawieniach plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej. Zawsze można usunąć swój wybór, usuwając pliki cookie w swojej przeglądarce. 

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego)

2.4.2 Beiersdorf Simplicity

Cel / Informacje:
Ta strona wykorzystuje własne narzędzie, udostępniane w hostingu, do analizowania i regularnego doskonalenia korzystania z naszej witryny . Pomaga nam ono zapewnić prawidłowe działanie witryny internetowej, zwłaszcza poprzez sprawdzanie jej funkcjonalności (np. w celu wykrycia problemów z nawigacją w witrynie lub zapewnienia wystarczającej pojemności serwera). Uzyskane dane statystyczne pozwalają nam również udoskonalać naszą witrynę i czynić ją dla Państwa bardziej interesującą. Państwa adres IP zostanie automatycznie zanonimizowany.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Dostawca platformy / usług hostingu.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Zgromadzone dane osobowe zostaną usunięte po upływie 1 dnia. Państwa adres IP zostanie natychmiast zanonimizowany. Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Podstawa prawna:
Art. 6 lit. f) RODO (uzasadniony interes zapewniający działanie witryny internetowej i wykorzystanie danych statystycznych)

2.4.3 GOOGLE ANALYTICS

Cel / Informacje:

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieciowej firmy Google Ireland Ltd. („Google”). Konfiguracja narzędzia Google Analytics została przez nas zmieniona w celu realizacji funkcji wyłącznie pomiarowej, chyba że udzielono odrębnej zgody na dalsze funkcje reklamowe.

Narzędzie Google Analytics wykorzystuje specyficzną formę pliku cookie, który jest przechowywany na Państwa komputerze i umożliwia analizę korzystania przez Państwa z naszej witryny. Pliki cookie wykorzystywane przez narzędzie Google Analytics do celów pomiarowych są plikami cookie pierwszej kategorii, co oznacza, że wartości tych plików dotyczące osób, których dane dotyczą będą różne dla każdego klienta (tzn. nie ma jednego identyfikatora pliku cookie narzędzia Google Analytics, który byłby używany we wszystkich witrynach korzystających z narzędzia Google Analytics). Informacje o Państwa korzystaniu z niniejszej witryny internetowej wygenerowane przez plik cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Narzędzie Google Analytics jest używane wyłącznie z anonimizacją adresu IP. Adresy IP są domyślnie anonimizowane przez Google i dodatkowo przez nas.

Firma Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu do analizy korzystania z niniejszej witryny w celu sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie oraz świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Korzystamy z narzędzia Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania sposobu korzystania z naszej witryny. Uzyskane dane statystyczne możemy wykorzystać do ulepszenia naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Państwa. Ponadto uzyskujemy informacje o funkcjonalności naszej witryny (np. w celu wykrywania problemów z poruszaniem się po niej).

Konfigurując narzędzie Google Analytics upewniliśmy się, że Google otrzymuje te dane jako podmiot przetwarzający, a zatem nie może ich wykorzystywać do własnych celów. Konfiguracja narzędzia „Google Analytics Advertising Features” jest niezależna od powyższego i została opisana w odpowiednim rozdziale poniżej, pod warunkiem, że jest ona również używana w niniejszej witrynie.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Maksymalny okres przechowywania danych: do 26 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.4 TESTY A/B

Cel / Informacje:
Na niniejszej witrynie internetowej przeprowadza się również analizy zachowań użytkowników pomocą tzw. testów A/B. Możemy prezentować Państwu nasze witryny internetowe z nieco inną zawartością, w zależności od zaszeregowania Państwa profilu. Pozwala nam to analizować i regularnie ulepszać nasze usługi oraz czynić je bardziej interesującymi dla Państwa.

Na potrzeby tych analiz na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Zgromadzone w ten sposób informacje są przechowywane wyłącznie na serwerze znajdującym się na terenie UE. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Przed przeprowadzeniem analiz, adresy IP są dalej przetwarzane w formie skróconej, tak aby wykluczyć bezpośredni kontakt osobisty. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę nie jest łączony z innymi danymi przez nas gromadzonymi.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Dane są udostępniane naszym dostawcom usług analitycznych z siedzibą na terenie UE.

Usunięcie / zgłoszenie sprzeciwu:

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 2 lat (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę).

Maksymalny okres przechowywania danych: do 25 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.5 GOOGLE ADS (DAWNIEJ GOOGLE ADWORDS)

CEL / INFORMACJE:

Google Ads Conversion

Korzystamy z usług Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą reklam (tzw. Google Ads) na zewnętrznych witrynach internetowych. Na podstawie danych dotyczących kampanii reklamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani prezentowaniem Państwu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby uczynić naszą witrynę bardziej interesującą dla Państwa oraz aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

Reklamy są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „serwerów reklamowych”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklamowego, za pomocą których można mierzyć pewne parametry służące do pomiaru skuteczności działań, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisuje plik cookie na Państwa urządzeniu. W przypadku tego pliku cookie jako wartości analityczne zazwyczaj przechowywane są: unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy w danym miejscu (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu) oraz informacje o rezygnacji (wskazanie, że nie życzą sobie Państwo otrzymywania reklam w przyszłości).

Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone witryny klienta usługi Ads, a plik cookie zapisany na jego urządzeniu nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na daną witrynę. Każdemu klientowi usługi Ads przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie ma możliwości śledzenia plików cookie na witrynach internetowych klientów usługi Ads. W ramach wyżej wymienionych działań reklamowych nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Od firmy Google otrzymujemy jedynie oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy ustalić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych związanych z korzystaniem z materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy identyfikować tożsamości użytkowników na podstawie tych informacji.

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych, które są gromadzone w wyniku korzystania z tego narzędzia przez Google, i w związku z tym przekazujemy Państwu następującą informację zgodnie z naszą wiedzą: Dzięki wdrożeniu konwersji w ramach usługi Ads, Google otrzymuje informacje, że pragnęli Państwo skorzystać z danej części naszej oferty internetowej lub kliknęli na informację nas dotyczącą. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że dostawcy usług internetowych uzyskają i zapiszą Państwa adres IP.

Remarketing w reklamach Google Ads

Korzystamy z funkcji remarketingu w ramach usługi Google Ads. Funkcja remarketingu umożliwia nam prezentowanie użytkownikom naszej witryny reklam opartych na ich zainteresowaniach w witrynach sieci reklamowej Google (w wyszukiwarce Google lub na YouTube, tzw. „reklamy Google” lub w innych witrynach). W tym celu analizuje się interakcje użytkowników na naszej witrynie, np. oferty, którymi użytkownicy był zainteresowani, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy nawet po odwiedzeniu naszej witryny na innych stronach. W tym celu Google zapisuje pliki cookie w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub witryny w sieci reklamowej Google. Wspomniany plik cookie jest wykorzystywany do rejestrowania wizyt tych użytkowników. Liczba ta służy do jednoznacznego identyfikowania przeglądarki internetowej na danym urządzeniu.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.6 FUNKCJE REKLAMOWE W RAMACH USŁUGI GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza witryna internetowa korzysta również z rozszerzonych funkcji Google Analytics (Funkcje reklamowe Google Analytics) w uzupełnieniu do funkcji standardowych. Funkcje reklamowe Google Analytics zaimplementowane w niniejszej witrynie obejmują:

 • Raportowanie wyświetleń w sieci reklamowej Google
 • Raportowanie danych demograficznych i zainteresowań w Google Analytics
 • Odbiorcy na potrzeby remarketingu - w oparciu o określone zachowania, dane demograficzne i dane dotyczące zainteresowań; udostępnianie tych list na potrzeby usługi Google Ads
 • Usługi zintegrowane, które wymagają gromadzenia danych przez Google Analytics w celach reklamowych, w tym gromadzenia danych za pomocą reklamowych plików cookie i identyfikatorów
 • Dane sesji (Google Signals), dzięki którym można uzyskać więcej informacji o użytkowniku, gdy jest zalogowany na swoje konto Google w przeglądarce, za pomocą której uzyskuje dostęp do tej witryny. Ta funkcja jest aktywna tylko wtedy, gdy dodatkowo w ustawieniach Google została wyrażona zgoda na udostępnianie danych / personalizację reklam.

Dlatego też, w celu optymalizacji naszej witryny internetowej wykorzystujemy pliki cookie pierwszej kategorii (np. pliki cookie Google Analytics) oraz reklamowe pliki cookie i identyfikatory firmy Google.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Informacje o trybie uzyskiwania zgody w Google: 

Ponadto witryna korzysta z trybu uzyskiwania zgody w Google. Tryb ten wysyła dane statystyczne za pomocą poleceń ping bez plików cookie na temat tego, czy użytkownik kliknął reklamę lub link i trafił na naszą stronę internetową (konwersja). Dane statystyczne są następnie wykorzystywane w modelowaniu matematycznym, w celu ulepszenia raportowania wewnętrznego. Polecenie ping domyślnie zawiera informacje techniczne, takie jak adres IP, typ platformy lub rozdzielczość ekranu. Ponieważ dane te lub ich kombinacja mogą teoretycznie zostać uznane przez Google Ireland Ltd za dane osobowe, wdrożono dodatkowe środki, aby upewnić się, że dane poleceń ping nie są danymi osobowymi: Niektóre informacje dotyczące poleceń ping są ustawiane przez nasz serwer na wartość domyślną przed wysłaniem ich do Google Analytics. 

Odbiorcy/źródło: 
Główny usługodawca i źródło: Google Ireland Ltd., Irlandia 

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej. 

Okres ważności plików cookie: do 12 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.7 MENEDŻER KAMPANII GOOGLE

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna korzysta również z narzędzia marketingu internetowego: menedżera kampanii Google. Menedżer kampanii używa plików cookie do wyświetlania reklam odpowiednich dla użytkowników, poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam przez danego użytkownika. Google używa identyfikatora pliku cookie do śledzenia, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, oraz do zapobiegania ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto, Menedżer kampanii może używać identyfikatorów plików cookie do zbierania danych dotyczących tzw. konwersji związanych z żądaniami reklamy. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy użytkownik widzi reklamę obsługiwaną przez Menedżera kampanii, a następnie odwiedza witrynę internetową reklamodawcy za pomocą tej samej przeglądarki i dokonuje tam zakupu.

Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google po odwiedzeniu naszej witryny. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pomocą tego narzędzia, w związku z czym przekazujemy Państwu następującą informację zgodnie z naszą wiedzą: Wdrażając narzędzie Menedżera kampanii, Google otrzymuje informacje, że wywołali Państwo określoną część naszej oferty internetowej lub kliknęli na pochodzącą od nas reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w usłudze Google, Google może powiązać Państwa wizytę z Państwa kontem. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że dostawcy usług internetowych uzyskają i zapiszą Państwa adres IP.

Ponadto, pliki cookie związane z Menedżerem kampanii (np. o nazwie DoubleClick lub Floodlight) pozwalają nam ustalić, czy wykonują Państwo określone działania na naszej witrynie (witrynach) po obejrzeniu jednej z naszych reklam wyświetlanych w oknie/reklam wideo w Google lub na innych platformach za pośrednictwem Menedżera kampanii lub po kliknięciu takiej reklamy (śledzenie konwersji). Menedżer kampanii wykorzystuje ten plik cookie do ustalenia treści, z którymi Państwo wchodzili w interakcje na naszej witrynie (witrynach), celem późniejszego kierowania do Państwa spersonalizowanych reklam.

Stosowane pliki cookie: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.8 ADFORM

Cel/Informacje:

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje narzędzie do marketingu w sieci Adform firmy Adform A/S Dania. Adform wykorzystuje mechanizmy śledzenia na naszej stronie internetowej oparte na plikach cookie oraz podobne technologie śledzenia oparte na identyfikatorach (krótkie pliki cookie). Plik cookie Adform jest umieszczany na naszej stronie internetowej bezzwłocznie po wyrażeniu przez Państwa na to zgody. Plik cookie Adform jest również umieszczany w przypadku obejrzenia przez Państwa naszej reklamy zamieszczonej na stronach internetowych osób trzecich za pośrednictwem Adform, pod warunkiem wyrażenia na tej stronie zgody na stosowanie plików cookie.

Podstawą prawną umieszczania plików cookies Adform jest Państwa zgoda. Dane osobowe są zbierane w celach analitycznych oraz w celu optymalizacji i personalizacji kampanii reklamowych dla klientów Adform, w tym dla naszej firmy. Plik cookie Adform gromadzi od nas lub z naszych materiałów reklamowych następujące dane: identyfikator pliku cookie, typ / identyfikator urządzenia, czas kliknięcia na stronie internetowej lub nośniku reklamowym, adres URL strony internetowej lub nośnika reklamowego, informacje automatycznie wysyłane przez Państwa urządzenie (w tym ustawienia językowe, adres IP, dane demograficzne), dane dotyczące zainteresowań, dane społeczno-demograficzne powiązane z plikiem cookie lub innym identyfikatorem.

Pliki cookie/Narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/Narzędzia” „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:

Główny dostawca usług: Adform A/S, Dania.

Wspólna administracja:

Nasza firma i Adform stanowią współadministratorów w zakresie gromadzenia i ujawniania danych osobowych Adform za pomocą pliku cookie Adform oraz występują jako współadministratorzy w rozumieniu ogólnym. Zawarta między firmami umowa określa stronę odpowiedzialną za przestrzeganie określonych obowiązków w zakresie ochrony danych oraz za działania związane z realizacją Państwa praw do ochrony danych. Firma Adform jest odpowiedzialna za obsługę Państwa zapytań oraz za realizację Państwa praw w zakresie ochrony danych (np. obowiązek informacyjny, prawo do sprzeciwu itp.). Aby skorzystać ze swych praw, prosimy skontaktować się z firmą Adform pod następującym linkiem. [https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy]. W tej sprawie mogą Państwo również skontaktować się z nami. Istnieje możliwość wycofania zgody na stosowanie plików cookie w dowolnym czasie i bez podania przyczyny, kontaktując się z firmą Adform; można także dezaktywować określone narzędzia zgodnie z informacjami poniżej.

Gdy Adform przetwarza dane dla własnych celów, Adform jest wyłącznym administratorem danych i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich optymalizację pod kątem kampanii reklamowych i grup docelowych. Adform będzie analizować dane zebrane za pośrednictwem plików cookie i identyfikatorów, celem umożliwienia sprzedaży dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług reklamowych na rzecz klientów Adform (w tym nas), zgodnie ze szczegółowym opisem w Polityce prywatności firmy Adform. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych przez firmę Adform, w tym okresu przechowywania Państwa danych znaleźć można pod poniższym linkiem.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej aktywności (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Maksymalny okres przechowywania danych: do 13 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.9 (WITRYNA INTERNETOWA) FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES / CONVERSION („FACEBOOK PIXEL”)

Cel / Informacje:
Witryna wykorzystuje tak zwany „Facebook Pixel” oraz Conversions API sieci społecznościowej „Facebook” autorstwa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta) w następujących celach:

 • Facebook (witryna) Custom Audiences

W celach remarketingowych korzystamy z usługi Facebook Pixel i interfejsu API Conversions, celem ponownego kontaktu z Państwem w ciągu 180 dni. Umożliwia nam to wyświetlanie użytkownikom witryny internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach („Facebook Ads”), gdy odwiedzają oni sieć społecznościową „Facebook” lub inne witryny internetowe również korzystające z tego narzędzia. W ten sposób realizujemy interes polegający na wyświetlaniu reklam, które są dla Państwa interesujące, aby nasza witryna lub oferty były dla Państwa bardziej interesujące.

 • Konwersja poprzez serwis Facebook

Korzystamy również z usługi Facebook Pixel oraz interfejsu API Conversions, aby mieć pewność, że nasze reklamy w ramach usługi Facebook Ads odpowiadają Państwa potencjalnemu zainteresowaniu i nie są irytujące. Za pomocą usługi Facebook Pixel możemy śledzić skuteczność reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą witrynę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym (Facebook Pixel i Conversions API), Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka, gdy tylko wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie wymagających Państwa zgody. Dzięki integracji usługi Facebook Pixel i wykorzystaniu Conversions API, Facebook otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią witrynę do nas należącą lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie Facebook, Facebook może przypisać wizytę do Państwa konta.

Przetwarzanie tych danych przez Facebook odbywa się w ramach stosowanej przez firmę Facebook polityki przetwarzania danych. Szczególne informacje i szczegóły dotyczące usługi Facebook Pixel, interfejsu API Conversions oraz jego funkcji znaleźć można również w obszarze pomocy serwisu Facebook.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Współadministrowanie danymi osobowymi

Za gromadzenie i przekazywanie danych w ramach tego procesu odpowiadamy wspólnie z firmą Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (Meta). Obejmuje to następujące cele:

 • Tworzenie zindywidualizowanych lub odpowiednich reklam oraz ich optymalizacja
 • Dostarczanie wiadomości handlowych i związanych z transakcjami (np. za pośrednictwem komunikatora Messenger)

Następujące procesy nie są zatem objęte współadministracją:

 • Za proces, który odbywa się po zebraniu i przesłaniu danych, odpowiada wyłącznie Meta.
 • Przygotowywanie raportów i analiz w formie zagregowanej i zanonimizowanej jest realizowane jako podmiot przetwarzający, a zatem podlega naszej odpowiedzialności.

Zawarliśmy z firmą Meta odpowiednią umowę o współadministracji, z którą można zapoznać się tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Umowa ta określa odpowiednie obowiązki w zakresie wypełniania zobowiązań wynikających z RODO w odniesieniu do współadministracji.

Dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych w firmie Meta znaleźć można tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy.

Uzgodniliśmy z firmą Meta, że Meta może być wykorzystywana jako podmiot kontaktowy do celu realizacji praw osób, których dane dotyczą (patrz rozdział 1.3). Bez uszczerbku dla powyższego, jurysdykcja prawna w zakresie praw osób, których dane dotyczą nie jest ograniczona.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Meta, w tym jego podstawy prawnej oraz dalsze informacje na temat praw osób, których dane dotyczą, znaleźć można pod następującym adresem: https://www.facebook.com/about/privacy. Dane są przekazywane w ramach współadministracji na podstawie uzasadnionego interesu administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje na temat warunków bezpieczeństwa danych znaleźć można tutaj. https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms oraz na temat przetwarzania danych na podstawie standardowych klauzul umownych znaleźć można tutaj https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można wyłączyć za pomocą ustawień plików cookie dostępnych tutaj, a w przypadku użytkowników zalogowanych - pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.10 GDZIE KUPIĆ (SWAVEN/MikMak)

Cel / Informacje:
Na naszej witrynie internetowej udostępniamy listę różnych sklepów internetowych, w których można kupić nasze produkty (np. z symbolem koszyka na zakupy). W celu zapewnienia lepszych wrażeń z użytkowania witryny i wyświetlania pobliskich sklepów wykorzystujemy geolokalizację osoby odwiedzającej witrynę, aby spersonalizować usługę. Geolokalizacja w skali miasta odbywa się poprzez częściową analizę zanonimizowanego adresu IP. Bardziej precyzyjna geolokalizacja może zostać użyta po akceptacji przez użytkownika odpowiedniej funkcji w jego przeglądarce. Geolokalizacja jest używana wyłącznie podczas sesji.

Narzędzie to wykorzystuje funkcje zapewniające bezpieczeństwo przed atakami zewnętrznymi za pomocą plików sesyjnych cookie. Dostarcza ono również informacji analitycznych w celu analizy skuteczności narzędzia, co również leży w naszym uzasadnionym interesie. Nie jest stosowane śledzenie między niezależnymi witrynami, zatem nie otrzymujemy informacji o Państwa ewentualnych zakupach w wybranym sklepie.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Swaven SAS, Paryż, Francja.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en. Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usuwanie:
Adres IP służący do geolokalizacji jest automatycznie anonimizowany.
Czas trwania plików cookie: Sesyjne (dotyczy wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

2.4.11 PIKSEL PINTEREST

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje narzędzie „piksel” sieci społecznościowej Pinterest do celów remarketingu, celem możliwości kierowania do Państwa lub do innych witryn również korzystających z tej metody określonych przekazów.

Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Pinterest, gdy tylko wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookie wymagających zgody. Dzięki wdrożeniu piksela Pinterest, Pinterest otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią stronę naszej witryny lub kliknęli na naszą reklamę. Jeśli są Państwo zarejestrowani w serwisie Pinterest, Pinterest może przypisać wizytę do Państwa konta.

Oprócz adresu IP i identyfikatora marketingowego Pinterest otrzymuje również informacje o używanym urządzeniu końcowym, odwiedzanej witrynie internetowej oraz czasie i może przypisać te dane do konta Pinterest. Pinterest przetwarza te dane na własną odpowiedzialność. Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Pinterest.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Pinterest Europe Limited, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy wyłącznie plików cookie utworzonych za pośrednictwem niniejszej witryny).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.12 DZIAŁANIA POPRZEZ NARZĘDZIE FLOODLIGHT / DV360

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna używa znacznika DV360 Floodlight Tag do mierzenia skuteczności naszych kampanii reklamowych, ograniczania częstotliwości wyświetlania poszczególnych reklam oraz wyświetlania tylko tych reklam, które są odpowiednie dla Państwa i Państwa zainteresowań. W szczególności gromadzone i przechowywane są informacje o reklamach, na które Państwo klikają, a także o Państwa wcześniejszych zachowaniach w witrynach osób trzecich. Google używa identyfikatora pliku cookie do rejestrowania, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce, dzięki czemu może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto Google może wykorzystywać identyfikatory plików cookie do rejestrowania tzw. konwersji, które są związane z zapytaniami o reklamę. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy użytkownik widzi reklamę Google, a następnie za pomocą tej samej przeglądarki wchodzi na naszą witrynę internetową i dokonuje tam zakupu. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, takich jak adresy e-mail, nazwiska czy adresy zamieszkania. 

Ze względu na stosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Dzięki wdrożeniu znacznika floodlight, firma Google otrzymuje informacje, że odwiedzili Państwo odpowiednią część naszej witryny lub kliknęli na reklamę pochodzącą od nas.

Ponadto, stosowane znaczniki floodlight pozwalają nam ustalić, czy wykonują Państwo określone działania w naszej witrynie po wyświetleniu jednej z naszych reklam wyświetlanych w oknie / wideo na innej platformie lub kliknięciu na nią (śledzenie konwersji). Google wykorzystuje ten plik cookie do ustalenia treści, z którymi Państwo wchodzili w interakcje w naszych witrynach, aby później wysyłać Państwu reklamy dostosowane do Państwa potrzeb. 

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.13 WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Cel / Informacje:
Na naszych witrynach internetowych wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („wtyczki”) portali społecznościowych (Facebook, X, Pinterest), w szczególności przycisk „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym” portalu Facebook, którego witryna internetowa facebook.com jest obsługiwana przez Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki są zwykle oznaczone logo Facebooka.

Oprócz Facebooka używamy także wtyczek serwisu X (Dostawca: X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) i Pinterest (Dostawca: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia).

Ze względu na ochronę danych osobowych świadomie zrezygnowaliśmy z umieszczania na naszych witrynach internetowych bezpośrednich wtyczek sieci społecznościowych. Zamiast tego stosujemy rozwiązanie „Shariff”. Za pomocą Shariff możemy sami określić, kiedy i czy dane są przekazywane operatorowi danego portalu społecznościowego. Z tego powodu po wejściu na naszą witrynę internetową nie następuje automatyczna transmisja danych do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, X czy Pinterest. Dane będą przekazywane do sieci społecznościowych tylko wtedy, gdy dobrowolnie klikną Państwo odpowiedni przycisk sieci społecznościowej. W takim przypadku przeglądarka internetowa nawiązuje połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając odpowiedni przycisk (np. „Przekaż dalej”, „Udostępnij” lub „Udostępnij znajomym”) zgadzają się Państwo na utworzenie przez Państwa przeglądarkę łącza do serwerów odpowiedniej sieci społecznościowej i przekazania danych dotyczących użytkowania do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i odwrotnie. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych, które są następnie gromadzone przez sieci społecznościowe.

Operatorzy sieci społecznościowych przechowują dane zebrane o Państwie jako profile użytkownika i wykorzystują je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryn internetowych bazującego na zapotrzebowaniu. Taka ocena ma miejsce w szczególności (również w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu przedstawienia reklamy bazującej na zapotrzebowaniu oraz w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej witrynie. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec tworzenia takich profili Państwa, przy czym w celu skorzystania z tego prawa muszą Państwo skontaktować się z odpowiednimi dostawcami wtyczek. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa.

Odbiorcy:
Główni usługodawcy:

- Meta Platforms Ireland Limited, Irlandia

- X Corp., USA

- Pinterest Inc., USA.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usuwanie:
Za usunięcie danych odpowiadają główni usługodawcy.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.14.FILMY NA YOUTUBE

Cel / Informacje:
W naszej witrynie internetowej zastosowaliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na witrynie http://www.YouTube.com i które mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny internetowej. Wszystkie te funkcje objęte są „rozszerzonym trybem ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o Państwie jako użytkowniku nie są przekazywane do YouTube, jeśli nie kliknie on na film w celu rozpoczęcia jego odtwarzania. Wyłącznie podczas odtwarzania filmów dane, o których mowa w kolejnym akapicie, będą przekazywane do YouTube. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Odtwarzając filmy, YouTube otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej witryny i może umieścić na niej dalsze narzędzia do celów marketingowych. Jeśli są Państwo zalogowani w usłudze Google, Państwa informacje będą bezpośrednio powiązane z Państwa kontem.

Pliki cookie/narzędzia: Typ C. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Za usunięcie danych odpowiadają główni usługodawcy.

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.15 MENEDŻER TAGÓW GOOGLE

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna korzysta z menedżera tagów Google. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami witryn internetowych za pomocą interfejsu. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Oznacza to, że nie są używane żadne pliki cookie i nie są przechowywane żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które z kolei w razie potrzeby gromadzą dane. Menedżer tagów Google nie posiada jednak dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona ważna dla wszystkich tagów śledzenia, jeśli są one wdrożone za pomocą funkcji menedżera tagów Google.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Google Ireland Ltd, Irlandia.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usuwanie:
Menedżer tagów Google nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

2.4.16 LOYJOY CHAT

Cel / Informacje:
Niniejsza witryna umożliwia nawiązanie z nami spersonalizowanego dialogu. Na naszym czacie można zadawać pytania, a za pośrednictwem chatbota brać udział w ankietach i loteriach, zamawiać newsletter lub przystąpić do programu lojalnościowego. W związku z tym gromadzimy różne przekazane przez Państwa dane dotyczące komunikacji i interakcji. Daje nam to również możliwość analizowania danych i ich oceny dla celów statystycznych.

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
Główny usługodawca: Loyjoy GmbH, Muenster Niemcy. Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody:
Zapisy rozmów z chatbotem będą automatycznie usuwane po 365 dniach. Użytkownik ma możliwość wcześniejszego usunięcia danych w menu chatbota oraz skorzystania z dalszych praw ochrony prywatności. W zależności od wybranych celów (loteria, ankiety, newsletter itp.) obowiązują okresy przechowywania danych wymienione w odpowiednim kontekście (patrz poniżej).

W przypadku czatu na żywo z przedstawicielem, czaty są usuwane po 7 dniach. W zależności od treści zapytania, czaty mogą być wykorzystywane do realizacji Państwa zapytania zgodnie z opisem w punkcie 3.1 (kontakt/komunikacja/współpraca). W takich przypadkach obowiązuje stosowny okres przechowywania danych, po którym są one usuwane.

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 24 miesięcy (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.17 HOTJAR

Informacje / Cel:
Korzystamy z usługi Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz optymalizować usługi i doświadczenia z korzystania z witryny. Hotjar to usługa technologiczna, która pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników (np. ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jakie łącza klikają, co im się podoba, a co nie itd.), umożliwiając nam budowanie i utrzymywanie naszych usług w oparciu o opinie użytkowników. Hotjar używa plików cookie i innych technologii do gromadzenia danych o zachowaniu użytkowników i ich urządzeniach. Obejmuje to adres IP urządzenia (przetwarzany podczas Państwa sesji i przechowywany w formie pozbawionej cech umożliwiających identyfikację), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia), informacje o przeglądarce, lokalizację geograficzną (wyłącznie kraj) oraz preferowany język używany do wyświetlania naszej witryny. Nagrania z usługi Hotjar nie mogą rejestrować Państwa danych osobowych, takich jak dane logowania do konta lub szczegóły płatności, ponieważ przekazy tekstowe nie są przechowywane.

Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w Państwa pseudonimizowanym profilu. Usługa wykorzystuje pliki cookie do odtworzenia sesji; firma Hotjar jest objęta umownym zakazem sprzedaży danych zgromadzonych w naszym imieniu.

Pliki cookie/narzędzia: Typ B. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:

Główny usługodawca: Hotjar Ltd., Malta

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / Wycofanie zgody:
Tymczasowo przechowujemy adresy IP osób odwiedzających naszą Witrynę w celu uzyskania danych dotyczących wydajności (tj. danych związanych z działaniem naszego Oprogramowania w Witrynie) oraz w celu monitorowania i śledzenia błędów aplikacji. Nigdy nie uzyskujemy dostępu do tych adresów IP, jeśli nie jest to konieczne ze względów operacyjnych lub związanych z bezpieczeństwem. Takie adresy IP są automatycznie usuwane w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych.

Nagrania z Hotjar są usuwane po każdej sesji.

Narzędzie to można dezaktywować za pomocą ustawień plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres ważności plików cookie: do 365 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę)

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

2.4.18 FRIENDLY CAPTCHA 

Cel / Informacje: 
Niniejsza witryna w określonych przypadkach korzysta z narzędzia Friendly Captcha, aby uniknąć wykorzystania pól tekstowych przez programy zautomatyzowane / robotyczne. Pomaga to zapewnić naszej witrynie bezpieczeństwo i uniknąć niechcianych wiadomości po stronie jej użytkowników. Stanowi to również nasz uzasadniony interes i realizuje nasz obowiązek prawny. 

Więcej informacji: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Pliki cookie/narzędzia: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy: 
Główny usługodawca: Friendly Captcha GmbH, Niemcy.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / wycofanie zgody: 
Adres IP jest niezwłocznie anonimizowany po zgromadzeniu danych. 

Podstawa prawna:  
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego) 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych zgodnie z opisanym powyżej uzasadnionym interesem administratora) 

2.4.19 LINKEDIN INSIGHT TAG

Cel/Informacja: 
Na tej stronie używamy tagu LinkedIn Insight. Tag LinkedIn Insight gromadzi metadane, takie jak adres URL, adres IP, znacznik czasu, a także charakterystyka urządzenia i przeglądarki w celu tworzenia spostrzeżeń i raportowania kampanii. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa za pomocą tych raportów. LinkedIn udostępnia jedynie raporty i alerty (które nie identyfikują użytkownika) dotyczące odbiorców witryny i skuteczności reklam. Mogą Państwo kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów reklamowych za pomocą ustawień konta LinkedIn.

Dalsze informacje :
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Pliki cookie/narzędzia: typ C. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Pliki cookie/narzędzia.

Odbiorcy: 
Główny usługodawca:  LinkedIn Ireland Unlimited Company, Irlandia

Możliwe są transfery danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe stosowane są klauzule umowne zgodnie z art. 46 przepisów RODO. W przypadku państw trzecich/firm objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia gwarancji), można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2

Informacje dotyczące dalszych odbiorców można znaleźć w punkcie 1.4

Usunięcie/wycofanie:
Możesz dezaktywować to narzędzie w ustawieniach plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres używania plików cookie: do 90 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych przez tę witrynę).

Podstawa prawna: 
Art. 6 ust. 1 lit. a przepisów RODO (zgoda)

2.4.20 PIKSEL TIKTOK

Cel/Informacja:
Ta witryna internetowa korzysta z tak zwanego „Piksela TikTok” sieci społecznościowej „TikTok” (dla UE: TikTok Technology Limited, Irlandia i TikTok Information Technologies UK Limited, Wielka Brytania). Umożliwia to skontaktowanie się z użytkownikami naszej witryny internetowej podczas odwiedzania sieci społecznościowej „TikTok”.

Za pośrednictwem piksela TikTok Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami TikTok, gdy tylko wyrażą Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie wymagających zgody. Piksel otrzymuje informację, że uzyskali Państwo dostęp do określonej strony naszej witryny lub kliknęli jedną z naszych reklam.  

TikTok wykorzystuje następnie te dane do wyświetlania swoim użytkownikom ukierunkowanych i spersonalizowanych reklam oraz do tworzenia profili użytkowników opartych na ich zainteresowaniach. Dane zbierane od użytkowników są dla nas anonimowe i służą wyłącznie do pomiaru skuteczności reklam. 

TikTok otrzymuje również Państwa adres IP i inne informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak identyfikator marketingowy, używane urządzenie, odwiedzana strona internetowa i godzina. TikTok wykorzystuje te dane do identyfikacji użytkowników naszej strony internetowej i powiązania ich działań z kontem użytkownika „TikTok”. TikTok przetwarza te dane na własną odpowiedzialność od momentu ich przekazania. Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych przez TikTok. 

Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób TikTok gromadzi, wykorzystuje i chroni informacje zebrane za pomocą piksela TikTok, można znaleźć w polityce prywatności użytkowników TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Pliki cookie/narzędzia: typ C. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Pliki cookie/narzędzia.

Odbiorcy:
Współadministrator:
Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni z TikTok Technology Limited, Irlandia i TikTok Information Technologies UK Limited, Wielka Brytania (TikTok) za gromadzenie i przesyłanie danych w ramach tego procesu. Dotyczy to następujących celów:

 

 • Pomiary i raportowanie
 • Gromadzenie i przesyłanie danych deweloperów i/lub danych o wydarzeniach

Następujące operacje przetwarzania nie są zatem objęte wspólnym przetwarzaniem: 

 • Określanie i ulepszanie trafności reklam dla poszczególnych osób.
 • Optymalizacja dostarczania reklam przez TikTok.
 • Poprawa bezpieczeństwa użytkowników, badania i rozwój w celu utrzymania i poprawy integralności produktów i usług TikTok

Zawarliśmy z firmą Meta odpowiednią umowę dotyczącą współadministrowania, która jest dostępna pod adresem: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/jurisdiction-specific-terms. Umowa ta określa wzajemną odpowiedzialność za wypełnianie obowiązku w zakresie współadministrowania, określonego przepisami RODO.

Dane kontaktowe Administratora oraz inspektora ochrony danych firmy TikTok można znaleźć pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en

Uzgodniliśmy z firmą TikTok, że TikTok może być używany jako punkt kontaktowy do wykonywania praw osoby, której dane dotyczą. Bez uszczerbku dla tego uzgodnienia, prawa osób, których dane dotyczą, nie są żaden sposób ograniczone.

Dane przekazujemy w ramach współadministrowania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. f przepisów RODO.

Możliwe są transfery danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe stosowane są klauzule umowne zgodnie z art. 46 przepisów RODO. W przypadku państw trzecich/firm objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia gwarancji), można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2

Informacje dotyczące dalszych odbiorców można znaleźć w punkcie 1.4

Usunięcie/wycofanie:
Możesz dezaktywować to narzędzie w ustawieniach plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres używania plików cookie: do 180 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych przez tę witrynę)

Podstawa prawna: 
Art. 6 ust. 1 lit. a przepisów RODO (zgoda)

2.4.21 SIEĆ REKLAM WYDAJNOŚCIOWYCH AWIN

Cel/Informacja: 
Uczestniczymy w sieci reklam wydajnościowych „AWIN”. AWIN umieszcza na Państwa urządzeniu pliki cookies, aby móc przyporządkować wizytę na naszej stronie do określonego źródła (tzw. linki partnerskie). Umieszczając te pliki cookie, można mierzyć sukces kampanii reklamowej i przeprowadzać odpowiednie rozliczenia w ramach sieci. Innymi słowy, w pliku cookie umieszczana jest informacja o tym, kiedy dany nośnik reklamowy został kliknięty przez urządzenie. AWIN zbiera również informacje o urządzeniu użytkownika, takie jak używany system operacyjny i przeglądarka.

Pliki cookie/narzędzia: typ C. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Pliki cookie/narzędzia.

Odbiorcy: 
Główny usługodawca:  AWIN AG, Berlin, Niemcy

Możliwe są transfery danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe stosowane są klauzule umowne zgodnie z art. 46 przepisów RODO. W przypadku państw trzecich/firm objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia gwarancji), można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2

Informacje dotyczące dalszych odbiorców można znaleźć w punkcie 1.4

Usunięcie/wycofanie:
Możesz dezaktywować to narzędzie w ustawieniach plików cookie. Ustawienia plików cookie znajdują się na dole strony głównej.

Okres używania plików cookie: do 5 dni od ostatniej interakcji (dotyczy to tylko plików cookie ustawionych przez tę witrynę)

Podstawa prawna: 
Art. 6 ust. 1 lit. a przepisów RODO (zgoda)

3. INNE OFEROWANE USŁUGI (INTERNETOWE I NIE INTERNETOWE)

Oprócz korzystania z naszej witryny internetowej w Internecie, oferujemy różne inne usługi, w związku z którymi przetwarzamy Państwa dane osobowe również poza siecią.

Wbrew postanowieniom punktu 1.2, w niektórych przypadkach funkcje administratora w zakresie usług oferowanych poniżej sprawuje spółka Beiersdorf, która została już Państwu wskazana w komunikacie. Jeśli zatem następuje odniesienie do fragmentów niniejszej polityki prywatności, np. poprzez łącze, a Administrator został już wskazany, np. w stopce/podpisie wiadomości e-mail lub karty kampanii, osoba ta jest Administratorem w świetle Art. 4 nr 7 RODO.

3.1 KONTAKT/KOMUNIKACJA/WSPÓŁPRACA

Cel / Informacje:  
Podczas komunikowania się i/lub współpracy z nami, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego na naszej witrynie internetowej, platformy wymiany danych, np. jako konsument, osoba przeprowadzająca badania, partner biznesowy lub klient, podane przez Państwa dane (Państwa adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko oraz numer telefonu lub dane osobowe przekazane podczas rozmowy) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu np. udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski lub w celu prowadzenia korespondencji biznesowej.

Jeśli chodzi o współpracę z naszymi dostawcami, wdrożyliśmy proces oceny wewnętrznej, który w naszym uzasadnionym interesie ma na celu poprawę relacji biznesowych poprzez opracowanie „planu działania”. Z reguły przetwarzamy wyłącznie informacje o firmie, lecz istnieje możliwość wyciągnięcia wniosków dotyczących Państwa jako osoby kontaktowej, jeśli komunikacja z dostawcami zostanie zbadana pod kątem czasu reakcji, niezawodności i przejrzystości.

W przypadku kontaktu telefonicznego z nami jako konsumentem możemy zapytać, czy rozmowa telefoniczna może być nagrywana w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi oraz do celów szkoleniowych. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na nagrywanie, będziemy przetwarzać wszystkie informacje, którymi podzielili się z nami Państwo podczas rozmowy (treść przekazu, ewentualnie także dane wrażliwe (dotyczące zdrowia), w tym Państwa numer telefonu i inne dane osobowe).

W przypadku przetwarzania danych powstałych w trakcie komunikacji, posiadamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami prawnymi, w celu wewnętrznej weryfikacji lub zgodnie z odpowiednim żądaniem komunikacyjnym.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z przedmiotowej usługi.

Odbiorcy i źródła:
W celu zwalczania terroryzmu są Państwo prawnie zobowiązani do porównywania gromadzonych danych z listami sankcji. W związku z tym przetwarzamy Państwa dane również w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących weryfikacji występowania na takich listach. Ponadto w Grupie Beiersdorf przetwarzamy Państwa dane w celu zapobiegania przestępstwom i innym wykroczeniom oraz prowadzenia dochodzeń w tym zakresie, oceny i kontroli ryzyka, komunikacji wewnętrznej oraz w odpowiednich celach administracyjnych. Jeśli firma stowarzyszona zgłosi potrzebę współpracy z Państwem jako dostawcą, podzielimy się z nią naszymi doświadczeniami ze współpracy z Państwem.

Jeśli są Państwo partnerem biznesowym, porównamy Państwa dane z opublikowanymi listami nieuczciwych dostawców (np. listami ostrzegawczymi Światowej Organizacji Własności Intelektualnej i Bundesanzeiger Verlag GmbH), aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą ewentualnych płatności. W niektórych przypadkach (np. przy zawieraniu umów) regularnie sprawdzamy również Państwa zdolność kredytową. Naszym uzasadnionym interesem jest minimalizacja ryzyka finansowego. W tym celu współpracujemy z agencjami kredytowymi, od których otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy Państwa imię i nazwisko oraz dane kontaktowe do agencji kredytowych.

Jeśli są Państwo klientem lub partnerem biznesowym, może zaistnieć konieczność przekazania Państwa danych osobowych potencjalnym nabywcom w ramach transakcji firmowej. W trakcie badania due diligence przetwarzane są zazwyczaj dane zanonimizowane. W szczególnych, indywidualnych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być jednak konieczne. Nasz uzasadniony interes polega na przeprowadzeniu transakcji gospodarczej.

Dodatkowo przekazujemy dane do następujących odbiorców:

 • Dostawcy usług dla klientów/konsumentów
 • Dostawca platformy / usług hostingu.

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / Sprzeciw:
Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, chyba że istnieją ustawowe obowiązki przechowywania danych lub muszą być przestrzegane okresy przedawnienia.

W przypadku zapytań kierowanych przez konsumentów za pośrednictwem naszego wewnętrznego narzędzia do zarządzania konsumentami dane osobowe są zazwyczaj usuwane po upływie jednego roku, o ile nie obowiązują inne prawne okresy przechowywania. W drodze wyjątku dane będą przechowywane dłużej, jeżeli okażą się one niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Nagrania rozmów będą przechowywane maksymalnie przez 90 dni.

Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec tych procesów zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (zgoda na nagrywanie rozmów telefonicznych)

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (gdy przetwarzanie odbywa się w kontekście umowy lub
jest niezbędne do wykonania umowy)

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO (gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego)

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w przypadku przetwarzania danych zgodnie z opisanym powyżej uzasadnionym interesem administratora)

3.2 BIULETYN INFORMACYJNY

Cel / Informacje:
Biuletyn zawiera nowości, oferty i dodatkowe informacje na temat wybranych marek firmy Beiersdorf. Zapisując się do biuletynu, będą Państwo otrzymywali, zgodnie z udzieloną w poszczególnych przypadkach zgodą, spersonalizowane informacje o produktach, usługach lub propozycje udziału w promocjach, takich jak konkursy lub testy produktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po zapisaniu się do biuletynu otrzymują Państwo biuletyn dostosowany do Państwa potrzeb (jeżeli biuletyn jest „spersonalizowany”, „zindywidualizowany” lub „dostosowany do potrzeb”). Oceniamy Państwa zachowania związane z zakupami i kliknięciami na naszych witrynach internetowych lub w biuletynie, aby sporządzać istotne dla Państwa informacje.

Jeżeli niniejsza witryna oferuje program lojalnościowy, biuletyn stanowi część programu lojalnościowego.

Odbiorcy:
- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawcy usług konsumenckich

- Zewnętrzne firmy obsługujące biuletyn

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / Wycofanie zgody:
Zgromadzone dane są automatycznie usuwane najpóźniej po 24 miesiącach, jeśli odbiorcy nie odpowiadają już na biuletyn, np. nie otwierają go (brak aktywności). W celu rezygnacji z otrzymywania biuletynu, można w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania. Należy kliknąć łącze zawarte w każdym biuletynie, po czym zostaną Państwo poprowadzeni przez proces rezygnacji z subskrypcji - lub przesłać nam swoją rezygnację pocztą elektroniczną.

Jeżeli Państwa profil nie został zweryfikowany w ramach tzw. procesu podwójnej zgody (double opt-in), zostanie on usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

3.3 KAMPANIE (NP. LOTERIE, TESTY PRODUKTÓW)

Cel / Informacje:
W przypadku, gdy biorą Państwo udział w loteriach lub podobnych kampaniach, podawane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do przeprowadzenia kampanii. Więcej informacji na temat celów przetwarzania znaleźć można w odpowiednich regulaminach kampanii.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania swoich danych osobowych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia korzystanie z przedmiotowej usługi.

Odbiorcy:
- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawcy usług konsumenckich

- Dostawca usług spedycyjnych (np. do wysyłania próbek, cen)

- Zewnętrzne agencje wspierające kampanie

- Dostawca usług płatniczych (jak np. zwrot pieniędzy – cashback)

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usuwanie:
Państwa dane zostaną usunięte po finalizacji kampanii (zob. warunki uczestnictwa), o ile nie koliduje to z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych lub przedawnieniem.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy)

3.4 PROGRAM LOJALNOŚCIOWY MOJA NIVEA

Cel/Informacje :
Celem tego programu jest spersonalizowane doświadczenie dla Państwa jako członków. Rejestrując się do naszego programu lojalnościowego (online lub offline), będą Państwo otrzymywać ekskluzywne i spersonalizowane treści, takie jak newsletter, próbki produktów czy oferty specjalne, np. za pośrednictwem poczty e-mail, poczty zwykłej, wiadomości SMS lub reklam online [link do sekcji „Pliki cookie/Narzędzia”] w naszych kanałach własnych lub podmiotów trzecich, takich jak media społecznościowe (np. Facebook). W tym celu wykorzystujemy podane przez Państwa dane kontaktowe (np. adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu) oraz wszelkie dane kontaktowe powiązane z Państwa profilami w mediach społecznościowych. Te informacje kontaktowe zostaną dopasowane w formie zaszyfrowanej do dostawców mediów społecznościowych.

Aby zapewnić Państwu odpowiednie, zindywidualizowane doświadczenia, we właściwym czasie, za pośrednictwem właściwego kanału, z odpowiednią dla Państwa treścią i odpowiednim, spersonalizowanym przekazem, łączymy Państwa dane i wzbogacamy je o dodatkowe informacje, np. dane dotyczące geolokalizacji i dane profilowe pochodzące ze wszystkich punktów kontaktowych, w tym ze stron internetowych i kanałów mediów społecznościowych.

W tym celu oceniamy również Państwa (poprzednie) kliknięcia, otwieranie wiadomości e-mail, zakupy i zachowanie podczas nawigacji na naszych i innych stronach internetowych/aplikacjach, portalach społecznościowych (np. w kontekście umieszczanych reklam) lub w ramach newslettera w celu uporządkowania treści, które są dla Państwa istotne. Obejmuje to również dane z eSklepu, jeśli ta strona internetowa udostępnia eSklep. Możemy również wywnioskować z tego status Państwa aktywności i automatycznie usunąć Państwa konto w przypadku braku aktywności (patrz poniżej). Ponadto wykorzystujemy te dane w celu indywidualnego kontaktu z Państwem, biorąc pod uwagę transakcje zakupu, które zostały już zainicjowane lub zrealizowane. W związku z tym tworzymy profil użytkownika do kompilacji spersonalizowanych treści.

Ponadto mogą być gromadzone dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące zdrowia (alergie lub choroby skóry). Przetwarzamy je jednak tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

Co więcej, wykorzystujemy również Państwa informacje w celu analizy i poprawy skuteczności naszych usług. Państwa dane będą zatem przechowywane i wykorzystywane do celów analizy rynku i informacji o produktach. Obejmuje to również informacje, które przekazują Państwo w kontekście kampanii/akcji.

Odbiorcy:

Dostawca platformy/usług hostingu

Dostawca usług konsumenckich

Dostawca usług wysyłkowych (np. w celu wysyłania próbek)

 Agencje zewnętrzne w ramach wsparcia kampanii

Kanały mediów społecznościowych

Dostawca usług marketingu internetowego, zgodnie z opisem w punkcie 2, pod nagłówkiem Pliki cookie/narzędzia

Możliwe są transfery danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie standardowe stosowane są klauzule umowne zgodnie z art. 46 przepisów RODO. W przypadku państw trzecich/firm objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, zastosowanie ma decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. Ponadto, wiążące reguły korporacyjne zostały zatwierdzone z dostawcą platformy/usług hostingu. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia gwarancji), można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Informacje dotyczące dalszych odbiorców można znaleźć w punkcie 1.4

Usunięcie/wycofanie/sprzeciw:
Państwa dane zostaną usunięte, gdy tylko usuną Państwo swoje konto/profil, chyba że jest to sprzeczne z prawnymi obowiązkami przechowywania lub przepisami dotyczącymi przedawnienia. Aby usunąć swoje dane, należy zalogować się na swoje konto i skorzystać z odpowiedniej funkcji usuwania lub wysłać nam wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie danych pocztą e-mail. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec poszczególnych sposobów kontaktu w swoim koncie/profilu poprzez dezaktywację sposobu kontaktu. Alternatywnie mogą Państwo również złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego. Usuwamy automatycznie Państwa dane osobowe najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności.

Jeżeli Państwa profil nie został zweryfikowany w procesie tzw. podwójnego potwierdzenia, Państwa profil zostanie usunięty najpóźniej po 6 miesiącach.

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f przepisów RODO (prawnie uzasadniony interes: analiza i doskonalenie efektywności naszych usług oraz połączenie profilu z danymi w naszym prawnie uzasadnionym interesie).

Art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a przepisów RODO (program lojalnościowy, po uzyskaniu zgody)

3.5 PRZESYŁKI POCZTOWE

Cel / Informacje:
Jako wybrany klient, partner biznesowy, osoba testująca i/lub konsument będą Państwo również otrzymywać od nas pocztą (listownie) indywidualne informacje o produktach, oferty, nowości i próbki produktów.

Jest to szczególna forma marketingu bezpośredniego, która również leży w naszym uzasadnionym interesie i zwiększa lojalność poprzez dostarczanie wyżej wymienionym osobom informacji na wyłączność.

Odbiorcy:
- Dostawca platformy / usług hostingu.

- Dostawca usług komunikacyjnych

- Dostawca usług spedycyjnych

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usunięcie / Sprzeciw:
Państwa dane zostaną usunięte natychmiast po wypisaniu się z bazy danych, chyba że będzie to sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania danych lub przedawnieniem. Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub sprzeciwić się dalszym wysyłkom, zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie lub w poniższym rozdziale dotyczącym sprzeciwu. Ponadto, Państwa dane osobowe są usuwane automatycznie najpóźniej po 24 miesiącach braku aktywności (np. gdy nie korzystają Państwo z przesłanych kuponów).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora)

3.6 ANKIETY

Cel / Informacje:
Gdy biorą Państwo udział w ankietach lub podobnych kampaniach, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu opisanym w zgodzie. Zgromadzone dane obejmują pytania dotyczące celu ankiety lub podobnej kampanii, a także dodatkowe informacje społeczno-demograficzne o Państwie. Mogą Państwo wziąć udział w ankiecie bez podawania Państwa tożsamości, chyba że zostało to określone w zgodzie.

W przypadku niektórych badań konieczne jest zapewnienie z technicznego punktu widzenia, że nie jest możliwe dwukrotne wzięcie udziału lub wznowienie badania. Można tego dokonać na przykład za pomocą zindywidualizowanych łączy lub plików cookie.

Wykorzystywane pliki cookie: Typ A. Więcej informacji znaleźć można w rozdziale „Pliki cookie/narzędzia”.

Odbiorcy:
- Dostawcy platform / usług hostingu

- Dostawca usług zarządzania konsumentami

- Zewnętrzne agencje obsługujące badania

Możliwe jest przekazywanie danych do państw trzecich. Jako odpowiednie prawne zabezpieczenie danych, z podmiotami tymi zawarto standardowe klauzule umowne przewidziane art. 46 RODO. W przypadku krajów trzecich/przedsiębiorstw objętych decyzją stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony, zastosowanie ma również decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony. Dodatkowo u dostawcy platformy / usług hostingu zatwierdzono wiążące reguły korporacyjne. Aby uzyskać więcej informacji (takich jak kopia zabezpieczeń wskazana w art. 13 pkt 1 lit. f RODO) można skontaktować się z naszą firmą w sposób określony poniżej w punkcie 1.2.

Dalsi odbiorcy wskazani są w rozdziale 1.4 dotyczącym odbiorców ogólnych.

Usuwanie:
Państwa dane zostaną usunięte po finalizacji badania lub podobnej kampanii (zob. warunki uczestnictwa), o ile nie koliduje to z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych lub przedawnieniem. Zazwyczaj dane są usuwane po dwóch latach.

Okres ważności plików cookie: do 180 dni (dotyczy wyłącznie plików cookie utworzonych przez niniejszą witrynę).

Podstawa prawna:
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda)

4. SPRZECIW LUB WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli wyrazili Państwo zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych, mogą ją Państwo wycofać w dowolnym momencie. Takie wycofanie zgody przez Państwa pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem..

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na ważeniu interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu. Dotyczy to sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne w szczególności do realizacji umowy z Państwem, co zostało przez nas opisane w opisie funkcji/usług. Przy zgłaszaniu takiego sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać danych osobowych w dotychczasowy sposób. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu rozpatrzymy sytuację i albo wstrzymamy lub dostosujemy przetwarzanie danych, albo wskażemy na istotne podstawy zasługujące na ochronę, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych na potrzeby reklamy i analizy danych. O swoim sprzeciwie mogą Państwo poinformować nas pod wyżej wymienionymi danymi kontaktowymi administratora danych.

Status oświadczenia o ochronie danych osobowych: maj 2024 roku.