Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres email czy adres pocztowy. Beiersdorf nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera internetowego, wzięcia udziału w badaniu, konkursie lub loterii, zamówienia próbek lub broszur czy też prośby o udzielenie informacji) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy lub przekazujemy wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i wyłącznie w zakresie - pod względem treści i czasu - wymaganym w określonym przypadku, np. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub zareagowania na wyrażone obawy, spełnienia prośby lub zawiadomienia zainteresowanych osób o wynikach konkursu lub loterii. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy Beiersdorf lub usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Usługodawcy mogą zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki towarów, dystrybucji materiałów reklamowych lub obsługę konkursów. Beiersdorf wymaga, aby takie strony trzecie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o nasze instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dot. ochrony danych. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby zainteresowanej. Beiersdorf gwarantuje, że nie sprzeda ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

 

Wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamy i marketingu

W przypadku uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu, dane osobowe takiej osoby będą również przechowywane i wykorzystywane w sposób ciągły dla takich celów, np. w celu wysyłania Newsletterów, próbek produktów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji, zaakceptowanego przez zainteresowaną osobę. Dane danej osoby możemy wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Możemy również wykorzystywać przekazane nam dane w celu analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.

 

Wycofanie zgody

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na jeden z następujących adresów:

Pocztą elektroniczną na adres: int.contact.poland@beiersdorf.com

Pocztą na adres: 
NIVEA Polska Sp. z o.o. 
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Telefon: +48 61 874 62 00

 

Prawo do informacji

Na życzenie, niezwłocznie informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej/jego wizyt na naszej stronie internetowej. Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

 

Informacje zapisywane automatycznie (dane nieosobowe)

W momencie kiedy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy ogólne informacje niezwiązane z dana osobą, np. nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika (lub w przypadku sieci firmowych, nazwę firmy użytkownika), stronę internetową odwiedzoną przed wejściem na naszą stronę, informacje wywołane na naszej stronie, datę i godzinę wywołania danych oraz wykorzystywany system operacyjny i wersję przeglądarki internetowej. Informacje te są gromadzone i analizowane w formie anonimowej. Są one wykorzystywane wyłącznie dla celów poprawy atrakcyjności, treści i funkcjonalności naszej strony internetowej. Informacje te nie są dalej przetwarzane ani przekazywane stronom trzecim.

 

Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy "ciasteczka" (ang. "cookies"). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz aby umożliwić jej sprawniejszą nawigację. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

 

Dzieci

Nie zajmujemy się gromadzeniem danych osobowych dzieci. W przypadku stwierdzenia, że dane takie zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, postaramy się niezwłocznie je usunąć. W odniesieniu do tej czynności jesteśmy związani stosownymi instrukcjami wydanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, modyfikacją, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

 

Zmiany i aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszego oświadczenia o ochronie danych w wybranym przez nas momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej informacji, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach w zakresie niniejszego oświadczenia. Oświadczenie zawsze opatrzone jest stosowną datą wejścia w życie.