Warunki korzystania

1. Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania przez  NIVEA Polska sp. z o.o., Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznań, Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach znajdują się Polityce prywatności.

2. Treści

Jeżeli wyraźnie nie zaznaczono inaczej, całość treści zawartej na naszej stronie internetowej, łącznie z między innymi tekstami, zdjęciami, grafiką oraz plikami audio i wideo, stanowi własność naszej firmy. Wykorzystywanie treści objętych prawami autorskimi bez wyraźnej zgody możliwe jest jedynie dla celów prywatnych, a nie dla celów publicznych lub komercyjnych (pobieranie i powielanie danych itp.). Wprowadzanie zmian, dokonywanie tłumaczeń, edytowanie lub przetwarzanie treści w inny sposób wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Beiersdorf AG.
Nieupoważnione lub niewłaściwe wykorzystywanie zarejestrowanych znaków towarowych lub logotypów Beiersdorf AG jest zabronione.
Prosimy zwrócić uwagę, że wszelkie przypadki naruszenia naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej mogą spowodować konsekwencje w zakresie prawa cywilnego oraz/lub handlowego.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Jeżeli użytkownik pobiera materiały lub używa ich w dowolnej innej formie, postępuje tak na własne ryzyko. Spółka Beiersdorf nie odpowiada za jakiekolwiek straty użytkownika wynikłe w związku z pobranymi materiałami, a w szczególności za te dotyczące danych, sprzętu lub oprogramowania. Powyższe postanowienie nie zmienia zakresu odpowiedzialności z tytułu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. Spółka Beiersdorf nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw stron trzecich przez użytkowania.

Informacje opublikowane w tej witrynie zostały skompilowane i sprawdzone z należytą starannością. Spółka Beiersdorf nie ponosi jednakże odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność tych informacji. W witrynie udostępniane są informacje o charakterze ogólnym, które w żadnym razie nie zastępują porad natury medycznej czy specjalistycznej.

4. Konsekwencje prawne

Spółka Beiersdorf zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu użytkownika do obszaru logowania, jeżeli użytkownik narusza warunki i postanowienia użytkowania i/lub dowolne przepisy prawa. W takim wypadku użytkownik nie może korzystać z tego obszaru, a każda próba dalszego użytkowania jest w związku z powyższym nielegalna. Spółka Beiersdorf zastrzega sobie prawo do ścigania na podstawie przepisów prawa cywilnego lub karnego prawnie niedozwolonego użytkowania oraz przypadków łamania prawa, a w szczególności naruszenia praw osobistych, znaków towarowych, wzorów, praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej.

Unieważnienie lub uchylenie poszczególnych zapisów zawartych w niniejszych warunkach i postanowieniach użytkowania nie wpływa na ważność pozostałych warunków i postanowień użytkowania.

W przypadku chęci zgłoszenia naruszeń prawnych wykrytych na naszych stronach internetowych uprzejmie prosimy o kontakt.

Pocztą elektroniczną na adres: recepcja.recepcja@beiersdorf.com.

Pocztą na adres:
NIVEA Polska Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska
Telefon: +48 61 874 62 00